• 21 lipca 2022

Zapraszamy na XLIII Sesję Rady Gminy Słupia na dzień 25 lipca 2022 roku na godzinę 9:00 w Świetlicy Wiejskiej, I piętro

Zapraszamy na XLIII Sesję Rady Gminy Słupia na dzień 25 lipca 2022 roku na godzinę 9:00 w Świetlicy Wiejskiej, I piętro

Zapraszamy na XLIII Sesję Rady Gminy Słupia na dzień 25 lipca 2022 roku na godzinę 9:00 w Świetlicy Wiejskiej, I piętro 238 168 Urząd Gminy Słupia

Sesje Rady Gminy

Projekt porządku obrad  XLIII Sesji Rady Gminy Słupia

w dniu 25 lipca  2022 roku.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Uchwała Nr XLIII/258/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045.
 7. Uchwała Nr XLIII/259/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2022 rok.
 8. Uchwała Nr XLIII/260/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu.
 9. Uchwała Nr XLIII/261/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu na organizację XVIII Dożynek Powiatowych 2022
 10. Uchwała Nr XLIII/262/2022 w sprawie określenia ceny jednostek paliwa w Gminie Słupia na rok szkolny 2022/2023
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad.
Skip to content