Komunikacja

Rozkład jazdy busów

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r, w sprawie rozkładów jazdy. §19 Rozkłady jazdy obowiązujące na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, którego dotyczą, albo do czasu wprowadzenia w nich zmian.

Skip to content