Porozumienie międzygminne

W dniu 1 lipca 2021r. w Urzędzie Gminy Radków podpisano porozumienie w sprawie opracowania i wdrażania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”. W imieniu poszczególnych gmin porozumienie podpisali:
– p. Tomasz Koper – Wójt Gminy Słupia,
– p. Andrzej Walasek – Wójt Gminy Moskorzew,
– p. Jacek Lato – Wójt Gminy Nagłowice,
– p. Tadeusz Soboń – Wójt Gminy Secemin,
– p. Jarosław Dominik – Wójt Gminy Radków,
– p. Tadeusz Piekarski – Wójt Gminy Secemin.
Po podpisaniu porozumienia przystąpiono do części merytorycznej, gdzie zaprezentowano m.in. wstępną diagnozę obszaru gmin „G-6” bo taką nazwę własną przyjęło porozumienie.

Łącznie teren 6 gmin liczy 638,27 km2 to więcej niż powiaty: skarżyski, ostrowiecki, pińczowski, kazimierski, starachowicki i prawie tyle co powiat sandomierski, zaś pod względem liczby mieszkańców zamieszkuje go 23 923 osoby. Obszar ten charakteryzuje niska gęstość zaludnienia – 37,48 os/km², co powoduje np. w obszarze gospodarki ściekowej, że praktycznie nie ma możliwości, aby na tym terenie spełnić wymogi związane z aglomeracją (wymóg 120 os./km² sieci kanalizacyjnej). Społeczeństwo w gminach „G-6” starzeje się. Jeszcze 10 lat temu odsetek ludzi w wieku 65+ wynosił – 18,45%, zaś dziś to 20,93% – ogółem 5007 osób w wieku senioralnym. Biorąc pod uwagę te i inne dane z diagnozy, w dalszej części spotkania dyskutowano m.in. o wspólnych projektach z obszaru:
– gospodarki wodno-ściekowej,
– drogowej,
– turystycznej,
– informatycznej,
– energetyki odnawialnej,
– gospodarki odpadami,
– infrastruktury edukacyjnej, sportowej
– ochrony bioróżnorodności.
Kolejne spotkanie robocze samorządów z grupy „G-6” są planowane.

Skip to content