Nowy Węgrzynów

Nowy Węgrzynów

O Węgrzynowie pierwsze wzmianki znajdujemy z 1302r.W tym roku w Sandomierzu wystawiono dokument, którym „comes” Dzierżykraj z Wielkiej Wsi sprzedaje  swoją wieś Węgrzynów Wojciechowi zwanemu Owieczka i pozwala osadzić ją na prawie niemieckim. W roku 1352 Węgrzynów jest własnością Hanki, żony Grotona. W roku 1796 właścicielką Węgrzynowa została Urszula z Morsztynów Dembińska, starościna wolbromska, dziedziczka Szczekocin. Ona też zamieniła dziesięcinę zsypową na pieniężną. W roku 1880 wieś rozparcelowano.
W 1827 roku Węgrzynów liczył 37 domów z 313 mieszkańcami. Obecnie  Węgrzynów dzieli się na dwa sołectwa – Stary Węgrzynów, liczący 347 mieszkańców i 120 domów oraz Nowy Węgrzynów ze 183 mieszkańcami i 60 domami.Sołtys: Ryszard DzióbRadny: Krzysztof Słaboń

Skip to content