Dąbrowica

Dąbrowica

Wieś Dąbrowica od XII do XVII wieku należała do parafii Obiechów, a dzieliła je jedynie rzeka Pilica. Wg ks. Nawarry w roku 1570 właścicielem Dąbrowicy był Jan Firlej, słynny kalwinista. W 1796r. Dąbrowica dostała się pod zabór pruski. Dopiero po 110 latach, na skutek konwencji włościańskiej gromady, potwierdzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w roku 1906 wieś Dąbrowica powróciła do parafii obiechowskiej. A o tym fakcie tak pisze ks. Nawarra: „ Co niezgoda wewnętrzna i nieprzyjaźń ościenna rozdzieliła, to miłość rodzima i chrześcijańska zespoliła. Dwie gromady zbliżyły się do siebie, mostem położonym na Pilicy, podając sobie ręce i połączyły się w jedną całość”. W Dąbrowicy znajdował się dwór, otoczony olbrzymimi dębami. W 1893r. Dąbrowicę kupili Żydzi: Mojżesz Majerczyk i Znamierowski, którzy wycięli las i częściowo rozparcelowali majątek. Ostatnim dziedzicem Dąbrowicy był Aleksander Czechowski. W 1902 dwór został rozebrany. Jedynie młyn nad rzeką Pilicą wszedł w posiadanie Wiktora Hellera. W latach 1910-1939 istniała na terenie Dąbrowicy papiernia. Obecnie Dąbrowica liczy 191 mieszkańców i 56 numerów domów, a na początku XIX wieku zamieszkiwało ją 257 mieszkańców w 40 domach.

Sołtys:

Radna: Gustawa Trawińska

Skip to content