Władza

Władza

Wójt Gminy Słupia : Tomasz Koper

Zastępca Wójta Gminy : Zbigniew Wiekiera

Sekretarz Gminy : Karol Kliś

Skarbnik Gminy  : Iwona Janas

Rada Gminy

Elżbieta Kornalska – przewodnicząca rady
Mariusz Wawrzyło – wiceprzewodniczący rady

1. Łukasz Bieroński
2. Robert Cieśliński
3. Józefa Dzięcioł
4. Elżbieta Kornalska
5. Wiesława Kubicka
6. Grzegorz Lech
7. Anna Łukasik
8. Wiesława Pośpiech
9. Krzysztof Purchała
10. Anna Rokicka
11. Krystyna Sap
12. Krzysztof Słaboń
13. Gustawa Trawińska
14. Marzena Urbańska
15. Mariusz Wawrzyło

 

Skip to content