Władza Uchwałodawcza

Rada Gminy

Elżbieta Kornalska – przewodnicząca rady
Mariusz Wawrzyło – wiceprzewodniczący rady

1. Łukasz Bieroński
2. Robert Cieśliński
3. Józefa Dzięcioł
4. Elżbieta Kornalska
5. Wiesława Kubicka
6. Grzegorz Lech
7. Anna Łukasik
8. Barbara Chrzanowska
9. Krzysztof Purchała
10. Anna Rokicka
11. Krystyna Sap
12. Krzysztof Słaboń
13. Gustawa Trawińska
14. Marzena Urbańska
15. Mariusz Wawrzyło

Stałe Komisje Rady

I ) Komisja rewizyjna:

– Anna Rokicka – Przewodnicząca
– Grzegorz Lech
– Krzysztof Słaboń

II ) Komisja do rozpatrywania skarg na działalność Wójta i Kierowników jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji kierowanych do Rady:

– Krystyna Sap – Przewodnicząca
– Robert Cieśliński
– Józefa Dzięcioł
– Krzysztof Purchała
– Gustawa Trawińska

III ) Komisja Rolnictwa, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego:

– Wiesława Kubicka – Przewodnicząca
– Robert Cieśliński
– Krzysztof Purchała
– Marzena Urbańska
– Mariusz Wawrzyło

IV ) Komisja Oświaty, Kultury, Rozwoju i Promocji:

– Anna Łukasik – Przewodnicząca
– Łukasz Bieroński
– Józefa Dzięcioł
– Barbara Chrzanowska
– Mariusz Wawrzyło

 

Skip to content