Władza Uchwałodawcza

Rada Gminy

Elżbieta Kornalska – przewodnicząca rady
Mariusz Wawrzyło – wiceprzewodniczący rady

1. Łukasz Bieroński
2. Robert Cieśliński
3. Józefa Dzięcioł
4. Elżbieta Kornalska
5. Wiesława Kubicka
6. Grzegorz Lech
7. Anna Łukasik
8. Wiesława Pośpiech
9. Krzysztof Purchała
10. Anna Rokicka
11. Krystyna Sap
12. Krzysztof Słaboń
13. Gustawa Trawińska
14. Marzena Urbańska
15. Mariusz Wawrzyło

Stałe Komisje Rady

I ) Komisja rewizyjna:

– Anna Rokicka – Przewodnicząca
– Grzegorz Lech
– Krzysztof Słaboń

II ) Komisja Skarg, wniosków i petycji:

– Krystyna Sap – Przewodnicząca
– Robert Cieśliński
– Józefa Dzięcioł
– Krzysztof Purchała
– Gustawa Trawińska

III ) Komisja rolnictwa i inicjatyw gospodarczych:

– Wiesława Kubicka – Przewodnicząca
– Robert Cieśliński
– Krzysztof Purchała
– Marzena Urbańska
– Mariusz Wawrzyło

IV ) Komisja kultury, oświaty i Zdrowia:

– Anna Łukasik – Przewodnicząca
– Łukasz Bieroński
– Józefa Dzięcioł
– Wiesława Pośpiech
– Mariusz Wawrzyło