Organizacje pozarządowe

Konkurs” Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Powiatu Jędrzejowskiego”

Konkurs i Regulamin.pdfPonad 500 tys. zł dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa świętokrzyskiego.

 1. Informacja dla organizacji pozarządowych


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych stanowiących kompetencje Powiatu Jędrzejowskiego, realizowanych w ramach „Programu Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego”

Ogłoszenie otwartego konkursu.pdf


Oferta realizacji zadania publicznego o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 8/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia

Ogłoszenie o konkursie w ramach edycji 2023 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Od 23 maja do 1 lipca br. potrwa nabór do szóstej edycji programu grantowego Fundacji BGK „Moja mała Ojczyzna” przeznaczonego m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, domów kultury oraz bibliotek publicznych. Dla 30 najlepszych projektów przewidziano granty w wysokości do 30 tys. zł.

https://samorzad.pap.pl/kategoria/bgk-dla-samorzadow/30-grantow-po-30-tys-zl-na-aktywizacje-spolecznosci-lokalnych-w

Rozpoczęcie naboru do programu ORLEN dla Strażaków 2022 Fundacja ORLEN ogłasza nabór do tegorocznej edycji programu ORLEN dla Strażaków. W tym roku Fundacja ORLEN przeznaczy kolejne dwa miliony złotych na wsparcie Państwowych i Ochotniczych jednostek Straży Pożarnej w całej Polsce W ramach darowizny jednostki mogły wnioskować o zakup: · sprzętu przeciwpożarowego; · sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego; · sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego; · sprzętu ratownictwa medycznego; · sprzętu ratownictwa chemicznego; · sprzętu ratownictwa ekologicznego; · sprzętu ratownictwa wysokościowego; · sprzętu łączności; · wyposażenia osobistego strażaków.

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/ORLEN-dla-Strazakow.aspx?fbclid=IwAR0x-m9HxPhd9jJPLu4YOpUik5IFLPONpo77l2iVbACO_aGDJUOrkSe9KHA

   Na podstawie art.12 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie istnieje możliwość składania przez organizację pozarządowe wniosków na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym. Wartość środków przeznaczona na ten cel jest ograniczona, w związku z powyższym decydująca będzie data wpływu oferty do Urzędu.

XVII Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny 29 maja 2022

70 mln zł dla Kół Gospodyń Wiejskich – wystartował nabór wniosków | Serwis Samorządowy PAP

Od 1 kwietnia do 30 września br. potrwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa.

„W tym roku mamy 70 mln złotych przeznaczonych na wsparcie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich” – poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że to już piąty rok, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o środki finansowe dzięki nowej ustawie o ich działalności. „Mamy już zarejestrowanych blisko 11 tysięcy kół” – dodał wicepremier.

Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa raz w roku. Łącznie od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich wypłacono im ponad 134 mln zł.

Wykaz Kół Gospodyń Wiejskich:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Słupi
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Rożnicy {zobacz}
 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Sieńsku
 4. Koło Gospodyń Wiejskich w Węgrzynowie
 5. Koło Gospodyń Wiejskich w Raszkowie
 6. Koło Gospodyń Wiejskich w Sprowie
 7. Koło Gospodyń Wiejskich w Obiechowie
 8.  Koło Gospodyń Wiejskich w Wywle

Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych:

 1. OSP Sieńsko
 2. OSP Rożnica
 3. OSP Słupia
 4. OSP Nowa Wieś
 5. OSP Wywła {zobacz}
 6. OSP Raszków
 7. OSP Sprowa
 8. OSP Obiechów
 9. OSP Jasieniec
 10. OSP Węgrzynów
 11. OSP Dąbrowica
Skip to content