Herb

Herb Gminy Słupia i jego historia

Wyobrażenie herbu nawiązuje do dziejów całej gminy. Nazwa miejscowości w XIV-XV wieku brzmiała Siup, Slupecz. Dopiero w 1529 roku Slupya, a w 1787r. Słupia. W literaturze przedmiotu stwierdza się, że słup oznaczał wieżę drewnianą lub murowaną, mającą charakter obronny. Stąd w herbie gminy występuje wieża murowana kamienna. Większość miejscowości wchodzących w skład Gminy Słupia była w posiadaniu możnego rodu Lisów. Sama zaś Słupia była w początkach XIV wieku własnością Pakosław h. Lis kasztelana krakowskiego. Dwie miejscowości wchodziły w skład dóbr Odrowążów (Raszków i Sprowa). Stąd w herbie gminy oprócz wież znalazły się godła herbów Lis i Odworąż. O barwie pola tarczy zdecydowały barwy pól obu herbów rycerskich.

Herb opracowała dawna mieszkanka Gminy Słupia, Barbara Trelińska, prof. dr hab. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Skip to content