Ochrona Środowiska

Uwaga! Ważne informacje w sprawie inwazyjnych gatunków obcych (IGO). Grożą wysokie kary.

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r.  o gatunkach obcych, osoby przetrzymujące rośliny i zwierzęta należące do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) powinny sprawdzić czy posiadają ważne zezwolenia. Z nowymi przepisami powinni zapoznać się też posiadacze zapasów IGO – np. osoby prowadzące sklepy zoologiczne czy ogrodnicze.

Za naruszanie przepisów dotyczących IGO grożą wysokie kary, dlatego Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyjaśnia, jakie działania należy podjąć, żeby nie narazić się na popełnienie wykroczenia lub  przestępstwa.

Kto narusza przepisy dotyczące IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski popełnia przestępstwo lub wykroczenie i może zostać obciążony administracyjną karą pieniężną do      1 000 000 zł. Posiadacze zapasu IGO, którzy nie zastosują się do ww. schematu postępowania podlegać będą także karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, a gdy sprawca działa nieumyślnie, podlegać będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei właściciele zwierząt domowych, którzy nie zastosują się do ww.  sposobu postępowania, podlegać także będą karze aresztu albo grzywny.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: 

https://www.gov.pl/web/gdos/uwaga-wazne-informacje-ws-inwazyjnych-gatunkow-obcych-groza-wysokie-kary

https://www.gov.pl/web/gdos/przepisy-prawne-dotyczace-gatunkow-obcych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001718/O/D20211718.pdf

Druki do pobrania:

Charakterystyka-IGO-i-metody-zwalczania_rośliny_icon

Druk_zgloszenie_IGO_2022

Inwazyjne gatunki obce najważniejsze informacje

Lista inwazyjnych gatunków obcych

Rozbudowa ujęcia wody

– Azbest – Wniosek

Projekt drzew miododajnych. Celem projektu jest posadzenie drzew oraz krzewów miododajnych przy współudziale gmin i samorządowych jednostek organizacyjnych, które zgłoszą przystąpienie do projektu.

Skip to content