Instalacje OZE

Gmina Słupia wraz z partnerami Gminą Nagłowice, Imielno i Skalbmierz w okresie od 2018-05-01 do 2019-08-30 realizowała projekt pn:  Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz.

Wartość ogółem projektu wyniosła 5 079 425,56 zł w tym wydatki kwalifikowane 4 563 097,00.

Gminy otrzymały dofinansowanie w wysokości 2 685 300,00 w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 r. w ramach działania  „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ”.

W ramach projektu wykonano 137 instalacji fotowoltaicznych oraz 234 instalacje kolektorów słonecznych.

Skip to content