obrazek herbu obrazek z nazwą Gminy Słupii
| Czcionka: | Kontrast |
Obrazek linku do kontaktu
Jesteś tutaj:
/

GMINA


AKTUALNOŚCI

Obrazek Dnia 1 października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Obiechowie posadzono Dąb Pamięci dla uhonorowania pamięci porucznika Stanisława Jary, bestialsko zamordowanego strzałem w tył głowy, wiosną 1940 roku w Katyniu.
Uroczystość odbyła się, dzięki osobistemu zaangażowaniu Państwa Anny i Krzysztofa Alwast, którzy na co dzień mieszkają w Kanadzie i na tą chwilę przyjechali do Polski, by upamiętnić swojego Wuja.
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu w obecności pocztów sztandarowych: Zespołu Placówek Oświatowych im. Z. Kopra w Słupi oraz Szkoły Podstawowej im. Boh. AK w Obiechowie. Na wstępie Anna Wiekiera dyrektor szkoły, przywitała zaproszonych gości i całą społeczność szkolną przedstawiając cel spotkania. Szczególnie serdecznie powitała honorowych gości tej uroczystości: Państwa Annę i Krzysztofa Alwast - „Państwa zaangażowanie i wytrwałość w zdobyciu śladów zbrodni katyńskiej na Waszym Wuju, pokonanie trudności w obronie prawdy, przyczyniło się do tego, że dziś możemy trwale upamiętnić Jego postać i na stałe wpisać w tradycję szkoły i miejscowości Obiechów. Jesteśmy dumni, że jesteście Państwo dziś z nami. Serdecznie dziękuję”.
Następnie powitała:
1. Pana Leszka Wawrzyłę Radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
2. Panią Annę Łakomiec Prezesa Stowarzyszenia „Kielecka Rodzina Katyńska”
3. Panią Jolantę Kulińską Wice – prezesa Stowarzyszenia „Kielecka Rodzina Katyńska”
4. Przedstawicieli Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach: Pana Leszka Bukowskiego i Pana Marka Jończyka
5. Panią Marię Barańską Wicestarostę Jędrzejowskiego
6. Pana Marka Mentla Przewodniczącego Rady Powiatu Jędrzejowskiego
7. Panią Iwonę Nowak Kierownika Oddziału Kuratorium Oświaty w Jędrzejowie
8. Pana Henryka Tomczyka Nadleśniczego Nadleśnictwa Czarny Las
9. Księdza Czesława Kasprzyka Proboszcza Parafii Obiechów
10. Pana Tomasza Kopra Wójta Gminy Słupia
11. Panią Elżbietę Kornalską Przewodniczącą Rady Gminy Słupia
12. Pana Krzysztofa Słabonia Radnego wsi Jasieniec i Nowy Węgrzynów
13. Pana Wiesława Hukowskiego Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi wraz z pocztem sztandarowym
14. Panią Zofię Bodzioch Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Obiechowie wraz z delegacją
15. Panią Jolantę Krupa Przewodniczącą Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Obiechowie wraz z przedstawicielami
16. Witam przybyłych dalszych krewnych Bohatera, rodziców, nauczycieli i uczniów.
Pani dyrektor w swoim wystąpieniu przedstawiła postać porucznika Stanisława Jary kładąc nacisk na jego zasługi i okoliczności śmierci. Zobowiązała się wraz ze społecznością szkolną do zachowania pamięci i przekazywania jej następnym pokoleniom ku czci porucznika Stanisława Jary. Podziękowała również za trud włożony przez Państwa Alwast w zdobyciu śladów Zbrodni Katyńskiej na ich Wuju.
W dalszej części uroczystości głos zabrał historyk z IPN w Kielcach Pan Marek Jończyk. Przybliżył zebranym wydarzenia z okresu II wojny światowej, szczególnie skupiając się na losach jeńców wojennych władz sowieckich, okolicznościach Zbrodni Katyńskiej i losach porucznika Stanisława Jary. Przedstawił jego życiorys, lata szkolne i karierę zawodową związaną z lotnictwem, wojskiem, a następnie jego zasługi w okresie II wojny światowej.
„Stanisław Jara urodził się 26 września 1913 roku w Obiechowie, jako syn Józefa i Florentyny. Gimnazjum ukończył w Kielcach, a następnie podjął studia na Politechnice Warszawskiej. Służbę wojskową odbył w latach 1933/1934 w Szkole Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie. Został przydzielony jako kpr. pchor. pilot do 4 Pułku Lotniczego w Toruniu. Po odbyciu kolejnych ćwiczeń rezerwy z dniem 23.12.1937 roku uzyskał stopień podporucznika. Kontynuując studia był aktywnym pilotem Aeroklubu Warszawskiego, jak i skoczkiem spadochronowym. Zmobilizowany w sierpniu 1939 roku w Pułku Lotniczym został przydzielony do 46 Eskadry Obserwatorów wykonując we wrześniu kilka lotów bojowych. 14 września 1939 roku z lotniska Zauskowie wraz z por. Tadeuszem Kuryłło wystartował na rozpoznanie rejonu Łowicza i Sochaczewa, a także w kierunku na Warszawę. W trakcie wykonywania zadania lotnicy zauważyli w rejonie Błonia zmotoryzowaną kolumnę niemiecką o długości 20 km, w rejonie Brwinowa kolejną kolumnę o długości 5 km, a jeszcze dalej płonącą Warszawę. Za dostarczone informacje z rozpoznania obydwaj oficerowie por. Stanisław Jara i Tadeusz Kuryłło otrzymali słowa uznania od dowódcy Armii „Pomorze” gen. Władysława Bortnowskiego. W czasie walk nad Bzurą obaj oficerowie codziennie startowali do lotów na rozpoznanie. O świcie, w dniu 17.09.1939 roku, gdy bitwa już wygasała wydostali się z okrążenia i ze strefy walk nad Bzurą, kierując się na wschodnie tereny Polski. Wylądowali przymusowo z braku paliwa pod Lublinem. Podczas marszu ku granicy rumuńskiej zostali schwytani przez wojska sowieckie w rejonie Kolomumyi. Osadzono ich w więzieniu specjalnym NKWD w Kozielsku”(źródło: informacje przekazane przez Państwo Annę i Krzysztofa Alwast). Pan Marek Jończyk opowiedział o pojmaniu przez wojska sowieckie i więzieniu w Kozielsku, skąd w niedzielę 14.04.1940 r. na mocy Listy NKWD nr 032/4 porucznik Stanisław Jara został przewieziony do Katynia. Porucznik prawdopodobnie zginął w dniach 16 - 18. 04.1940 roku. Swoje wspomnienia przedstawiła zebranym siostrzenica porucznika Pani Anna Alwast. W bardzo ciekawy sposób opowiedziała ciekawostki z życia swojego Wuja, m.in. o tym, że porucznik Jara przelatywał szybowcem nad Obiechowem i Jasieńcem.
Na uroczystości głos zabrali również zaproszeni goście: Pan Tomasz Koper, Pan Leszek Wawrzyła, Pani Iwona Nowak. Nie zabrakło wzruszających chwil, bo wspomnienia z lat wojennych były tragiczne i bolesne w skutkach dla losów milionów ludzi, w tym również dla naszego Bohatera, który zginął w tak młodym wieku.
Pani Anna Alwast serdecznie podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do uhonorowania jej Wuja: Paniom Annie Łakomiec oraz Jolancie Kulińskiej ze Stowarzyszenia „Kielecka Rodzina Katyńska”, Panom Leszkowi Bukowskiemu i Markowi Jończykowi z Delegatury IPN w Kielcach, Nadleśniczemu Panu Andrzejowi Kasica, Wójtowi Gminy Panu Tomaszowi Koprowi, Ks. Czesławowi Kasprzykowi, Pani Jolancie Krupa, a także Pani Annie Wiekierze wraz z nauczycielami i uczniami. Część artystyczna w wykonaniu uczniów dotyczyła tematyki wojny i wydarzeń związanych ze Zbrodnią Katyńską. Każda klasa pod opieką wychowawców przygotowała piosenkę patriotyczną oraz wiersz. W montażu słowno-muzycznym wzięły również udział dzieci przedszkolne.
Z okazji posadzenia Dębu Pamięci został przeprowadzony w szkole konkurs historyczny dla uczniów klas IV-VIII przygotowany przez nauczyciela historii Pana Pawła Puto. Jego podsumowanie nastąpiło na uroczystości, a zwycięzcy otrzymali dyplomy i symboliczne guziki katyńskie, które także zostały przekazane wszystkim gościom. Podczas całej uroczystości towarzyszyła nam postać porucznika Stanisława Jary. Zachowane zdjęcia porucznika przekazali szkole Państwo Anna i Krzysztof Alwast, które następnie zostały wyświetlone na monitorze interaktywnym.
Zbliżając się do części akademii poświęconej posadzeniu Dębu Pamięci wszyscy zebrani przeszli na teren przyszkolny. Sadzonkę dębu przekazał Nadleśniczy Nadleśnictwa Jędrzejów Pan Andrzej Kasica. Niecodzienną chwilę posadzenia Dębu Pamięci rozpoczął Ksiądz Czesław Kasprzyk, Proboszcz Parafii Obiechów, wspominając osobę porucznika i święcąc posadzone drzewko – symbol siły i długowieczności.
Do posadzenia Dębu Pamięci przystąpili honorowi goście Państwo Anna i Krzysztof Alwast. Pani Anna przywiozła ze sobą ziemię katyńską, którą rozsypała przy Dębie dla Wuja oraz złożyła kwiaty.
Następnie dołączyli kolejni goście i społeczność szkolna. Dąb Pamięci został posadzony dla uhonorowania porucznika Stanisława Jary i otrzymał Certyfikat Nr 4940/5405/WE/2019 Komitetu Organizacyjnego Programu pn. „Katyń … ocalić od zapomnienia” wydanego przez Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza z siedzibą w Warszawie.
Na miejscu jego posadzenia została umieszczona tabliczka z najważniejszymi danymi Bohatera.
Na zakończenie dyrektor szkoły jeszcze raz podkreśliła, że pamięć o poruczniku będzie w nas żywa i postaramy się, by taka pozostała w kolejnych pokoleniach. Podziękowała wszystkim za przybycie, jednocześnie zapraszając na uroczystość odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej ku czci por. Stanisława Jary, która odbędzie się we wrześniu 2020 roku.
Ten dzień na zawsze pozostanie w pamięci uczestników uroczystości.
więcej
więcej
Obrazek 18 października 2019 r. w Zespole Placówek Oświatowych im. Zbigniewa Kopra w Słupi 15 par małżeńskich z terenu naszej gminy obchodziły swoje Złote i Diamentowe Gody. Dzięki swojej postawie, wytrwałości, miłości i cierpliwości, mogą stanowić wzór do naśladowania dla młodych małżeństw.
Zaszczytny tytuł tegorocznych Jubilatów wypracowali sobie :
Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego
Grażyna i Tadeusz Burek z Sieńska
Helena i Zbigniew Cetera z Rawki
Teresa i Stanisław Konieczny ze Starego Węgrzynowa
Barbara i Stanisław Krzosa z Nowej Wsi
Zofia i Władysław Nowak z Wywły
Halina i Stanisław Piotrowscy z Sieńska
Genowefa i Wiesław Rusin z Sieńska
Honorata i Jerzy Selega z Rożnicy
Elżbieta i Edward Wiekiera z Raszkowa
Barbara i Jan Wójcik z Jasieńca

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeństwa
Jadwiga i Tadeusz Łata ze Słupi
Stanisława i Julian Skrobich z Obiechowa
Cecylia i Józef Ślęzak z Obiechowa
Barbara i Władysław Smogóra z Rożnicy
Maria i Wiesław Zdańscy z Rożnicy

Marsz Mendelsona zabrzmiał ponownie dla 15 par, obchodzących jubileusze 50- lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Słupi, którą celebrował ksiądz proboszcz Witold Wojsa.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Zespole Placówek Oświatowych im. Zbigniewa Kopra w Słupi. Poprowadziła ją Pani Edyta Molenda - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
W tym szczególnym dniu Jubilatom towarzyszyli przedstawiciele władz: Tomasz Koper – Wójt Gminy Słupia, Krzysztof Nowak – Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, Łukasz Żelezik- Przedstawiciel Starosty Powiatu Jędrzejowskiego Pawła Faryny, Renata Koziara – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jędrzejowskiego, Leszek Wawrzyła – Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Elżbieta Kornalska – Przewodnicząca Rady Gminy, Mariusz Wawrzyło – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Ks. Czesław Kasprzyk – Proboszcz Parafii Obiechów, Elżbieta Wrona – Sekretarz Gminy, Zbigniew Wiekiera – Kierownik Referatu Spraw Gospodarczych Gminy.
Tomasz Koper – Wójt Gminy Słupia serdecznie powitał wszystkich zacnych gości, a w szczególności dostojnych Jubilatów. Wyraził ogromny podziw dla par, które pomimo wielu życiowych zakrętów potrafiły przez 50 i 60 lat kroczyć przez życie wspólną drogą. Gratulował dotrzymania przysięgi małżeńskiej, wzajemnej miłości i zrozumienia, wielkiej wytrwałości, a także dzieci i wnuków, które są najlepszym dowodem na to, że warto było wytrwać wspólnie nawet w tych najgorszych momentach. Na uroczystość, oprócz jubilatów, przybyli również ich najbliżsi. Były przemówienia, życzenia, listy gratulacyjne oraz kwiaty.
Uroczystość uświetnił występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Kopra. Młodzi wykonawcy z wielkim zaangażowaniem i starannością wykonali choreografie taneczne oraz sentymentalne piosenki.
Szanownym jubilatom zostały wręczone medale „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Tomasz Koper – Wójt Gminy Słupia w asyście pani Elżbiety Kornalskiej – Przewodniczącej Rady Gminy. Zarówno jubilaci obchodzący 50-lecie i 60-lecie pożycia małżeńskiego otrzymali okolicznościowe listy gratulacyjne oraz kwiaty.
Po przemówieniach i gratulacjach został wniesiony toast za zdrowie i dalszą pomyślność Jubilatów oraz odśpiewano Sto lat.
Po oficjalnej części wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Szanownym Jubilatom gratulujemy i życzymy zdrowia oraz wielu radosnych dni spędzonych w kręgu swoich bliskich. Życzymy kolejnych pięknych rocznic i wszystkiego najlepszego.
więcej
Obrazek Klub Seniora w Słupi istnieje już 10 lat !!! Z tej okazji, w dniu 16 października 2019 r. w Świetlicy Wiejskiej zorganizowano jubileuszowe obchody. Celem działalności Klubu jest społeczna i kulturowa aktywizacja osób starszych, umacnianie nawiązanych znajomości i przyjaźni oraz ciekawe spędzanie wolnych chwil. I trzeba przyznać, że klub świetnie sobie radzi w wypełnianiu tych założeń.
O godz. 17.00 Członkowie Klubu wraz z rodzinami i zaproszonymi gośćmi rozpoczęli świętowanie. Odbyło się powitanie wszystkich uczestników uroczystości, wśród których nie zabrakło Tomasza Kopra – Wójta Gminy Słupia, Elżbiety Wrona – Sekretarz Gminy, Edyty Kunickiej – Fundacja Perspektywy i Rozwój .
Jubileuszowi towarzyszyła miła atmosfera był tort, tańce, wspólne śpiewanie i mnóstwo życzeń. Nie zabrakło także wspomnień i wzruszeń
Naszym Seniorom życzymy dalszych długich lat działalności w dobrym zdrowiu i radości życia.
więcej
Obrazek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 16 października po raz czwarty w historii obowiązujacego w Polsce systemu dopłat wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i po raz pierwszy zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW.
Więcej informacji w załączonym pliku więcej

strony:

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »

GALERIA

[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.