• 21 września 2022

XLIL Sesja Rady Gminy w Słupi odbędzie się 26.09.2022 r o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Słupi

XLIL Sesja Rady Gminy w Słupi odbędzie się 26.09.2022 r o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Słupi

XLIL Sesja Rady Gminy w Słupi odbędzie się 26.09.2022 r o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Słupi 238 168 Urząd Gminy Słupia

Projekt porządku obrad  XLIV Sesji Rady Gminy Słupia

w dniu 26 września   2022 roku.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie zaświadczenie o wyborze radnego.
 3. Złożenie ślubowania radnego.
 4. Stwierdzenie quorum.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 8. Uchwała Nr XLIV/263/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045.
 9. Uchwała Nr XLIV/264/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2022 rok.
 10. Uchwała Nr XLIV/265/2022 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia.
 11. Uchwała Nr XLIV/266/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/257/2022 Rady Gminy Słupia z dnia 10  czerwca 2022 roku  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/234/2022 Rady Gminy Słupia z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2022 r.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad.
Skip to content