Infrastruktura drogowa

W 2020r.  przeprowadzono aktualizacją ewidencji dróg gminnych, na dzień 31 grudnia 2020r długość dróg gminnych wynosiła 68,512 km i zwiększyła się o 2,365 km do roku poprzedniego,. Drogi asfaltowe stanowią 71,25 % wszystkich dróg (wzrost o 4,64% w stosunku do roku 2019).  Drogi o nawierzchni tłuczniowej i twardej stanowią 7,59 % ogółu dróg gminnych a drogi gruntowe 21,16 %.

W wyniku wykonanego   przeglądu  jednorocznego stan techniczny dróg przedstawiał się  następująco:

– 8 dróg stan dobry,

– 22 drogi stan ostrzegawczy

– 4 drogi  stan zły,

– 1 droga stan bardzo zły

Drogi wewnętrzne asfaltowe w 2020r. w wyniku scalenia gruntów sołectwa Słupia,Wielkopole uległy  zwiększeniu o 6,035 km.

Zadanie realizowane na infrastrukturze drogowej w 2020r. (scalenia gruntów sołectwa Słupia,Wielkopole)  obejmowały między innymi:

  1. Przebudowa drogi gminnej nr. 380004 T Słupia-Chlewice okm 0+000 do km 2+506

  1. Przebudowa drogi gminnej nr. 380002 T  Rożnica Kolonia I -Kolonia II od km 2+306 do km 3+132

  1. Przebudowa drogi wewnętrznej Słupia –Rawka od km 0+000 do km 0+1+174

  1. Przebudowa drogi wewnętrznej Słupia    Julianka od km 0+000 do km 1+437

Skip to content