Czyste Powietrze

Na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w Gminie Słupia powstał punkt konsultacyjny dot. projektu “Czyste powietrze”.

„Czyste Powietrze”, to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Głównym celem Programu jest walka ze smogiem.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

  • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
  • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale też nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Swój projekt musisz skończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji można uzyskać w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy lub pod numerem 041 38 16 024 wew. 54

Skip to content