Wyszukaj interesujące Cię informacje.

 

Tel.   (41) 381 60 24
Fax.  (41) 381 60 05 wew. 20

 

Serwis internetowy Gminy Urzędu Słupia (Jędrzejowska)

 

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Urzędu. Jeżeli masz pomysł jak wzbogacić zawartość treściową strony - napisz do nas!

Gmina Słupia

 

Gmina Słupia to gmina wiejska w województwie świętokrzyskim,
w powiacie jędrzejowskim.
W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.
Siedzibą gminy jest Słupia

 

Wydarzenia Informacje Realizowane projekty Inne
2016-07-01 18:15:06
Dnia 26 czerwca 2016 roku około godziny 14.00 nad gminą Słupia przeszła nawałnica. Najbardziej dotknięte klęską żywiołową zostały miejscowości Sieńsko i Rożnica. W wyniku potężnego huraganu, deszczu nawalnego i gradobicia w wielu gospodarstwach odnotowano liczne straty. Uprawy rolne w około 80% zostały zupełnie zdegradowane, żywioł uszkodził liczne budynki gospodarcze, z których zrywał dachy, nawet powalał mury. Również i budynki mieszkalne – domy zostały uszkodzone (zerwane dachy, zniszczona elewacja budynków, uszkodzone kolektory, powybijane okna). Zarówno przy drogach, jak i na terenach prywatnych posesji huragan połamał drzewa, niektóre nawet wyrwał z korzeniami. Zniszczeniu uległy również drogi gminne.
          Najstarsi mieszkańcy poszkodowanych miejscowości nie pamiętają tak potężnej wichury, tak ogromnego gradu. Te straszne minuty wydawały się być zapowiedzią końca świata. Na szczęście nie odnotowano żadnych ofiar i rannych.
          Nawałnica minęła, pozostały liczne straty. Wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie przyjmowane są w Urzędzie Gminy Słupia oraz u sołtysów. Rozpoczęło się już wstępne szacowanie szkód.

 
2016-06-29 12:32:01
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 będzie realizować następujące  cele i przedsięwzięcia:
Cel ogólny: Rozwój obszaru LGD w oparciu o aktywność lokalnej społeczności
Cel szczegółowy  1.1: Zwiększenie aktywności ekonomicznej mieszkańców obszaru LGD Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej
Cel szczegółowy 1.2: Pobudzenie aktywności społecznej przedstawicieli grup dewaloryzowanych-
Przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych
Przedsięwzięcie 1.2.2 Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych
Przedsięwzięcie 1.2.3 Integracja międzypokoleniowa
Przedsięwzięcie 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy
Cel szczegółowy  1.3: Tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów
Przedsięwzięcie 1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i  rekreacyjnej
Przedsięwzięcie 1.3.2 Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i  usług lokalnych-
Przedsięwzięcie  1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Przedsięwzięcie  1.3.4 Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD
 
Wszystkie te zadania zostaną zrealizowane w ramach naborów wniosków  organizowanych przez LGD. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z dofinansowania znajdują się w załączonej prezentacji.

Informujemy, że w ramach podwyższania kompetencji osób stających się o wsparcie na operacje związane z tworzeniem miejsc pracy Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” organizuje następujące szkolenia:
Lp. Temat szkolenia Termin Rozpoczęcie szkolenia Miejsce
  1.  
Innowacyjność 04.07.2016r. 9:00 Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, ul. A. Krajowej 9, Sala multimedialna nr 312,
III piętro
  1.  
Ochrona Środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. 05.07.2016r. 9:00 Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, ul. A. Krajowej 9, Świetlica, parter
  1.  
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej 06.07.2016r.  9:00 Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. A. Krajowej 9, Świetlica, parter
 
Zgłoszenia na poszczególne szkolenia  proszę kierować do biura LGD, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów osobiście bądź pod numerem telefonu 041 386 41-14 lub pocztą elektroniczna na adres lgdjedrzejow@onet.eu  do 30.06.2016r. 

 
Załączniki


Opis
Prezentacja pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2016-06-27 23:54:51
            Dnia 26 czerwca br. nad stawem w Słupi miała się odbyć impreza plenerowa
Noc Świętojańska 2016. Pomimo starannych przygotowań impreza została odwołana.
           Około godziny 14 nad gminą Słupia przeszła wielka nawałnica. W wyniku huraganu, gradu i deszczu nawalnego mieszkańcy sołectw (Sieńsko i Rożnica) ponieśli ogromne straty. Żywioł z niepohamowaną siłą zrywał i uszkadzał dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, w znacznym stopniu zniszczył uprawy rolne, uszkodzone zostały drogi gminne oraz budynki komunalne. Straż bez chwili odpoczynku usuwała skutki klęski żywiołowej, połamane gałęzie drzew, drzewa. Przez kilka godzin niemal wszystkie gospodarstwa domowe pozostawały bez prądu.
          Pomimo nieprzyjaznej pogody do parku schodzili się ludzie, dla których coroczne obchodzenie Nocy Świętojańskiej jest czymś naturalnym i zapisanym w kalendarzu lokalnym. Wszelkie atrakcje zostały odwołane, ale można było posmakować potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Słupi, zjeść fast-fooda lub cukrową watę, albo po prostu pospacerować i popatrzeć.
         Z myślą o najmłodszych konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański był tego dnia nadal aktualny. Dzieci przy pomocy dorosłych włożyły wiele starań w przygotowanie wianków, dlatego konkurs się odbył, aby wszelkie wysiłki zostały zauważone i docenione. Różnobarwne sploty kwiatów miały niepowtarzalny wdzięk i urok i mimo fatalnej pogody dotarły na konkurs w imponującej ilości. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody za udział, ale zwycięzców nie typowano. Wianki zostały rzucone na wodę i pomimo że wiatr nie pozwalał im spokojnie płynąć po stawie doskonale prezentowały się na tafli wodnej wśród dzikich kaczek i dumnych łabędzi.
          Dziękujemy licznej grupie sponsorów, którzy przyczynili się do tego, aby  zakupione nagrody były atrakcyjne. Gwarantujemy, że nierozdysponowane nagrody posłużą przy innej okazji.

Sponsorzy Nocy Świętojańskiej 2016:
1. Marlena i Michał Zielińscy
2. Grażyna i Bogusław Baran
3. Agnieszka i Artur Trzeszkowscy
4. Karina i Krzysztof Nowak
5. Ewa i Stanisław Grzyb
6. Bank Spółdzielczy Sędziszów
7. Anna i Leszek Jańczak
8. Elżbieta i Edward Wiekiera
9. Rozalia i Henryk Gębka
10. Lidia Bierońska
11. Gustawa Trawińska
12. Marzena Urbańska
13. Tomasz Konarski
14. Wiesława Pośpiech
15. Elżbieta Kornalska
16. Krystyna Zasuń
17. Wiesława Kubicka
18. Marian Zynek
19. Józefa Dzięcioł
20. Maciej Bodzioch
         
         Podziękowania kierowane są również do sponsorów, którzy prosili o anonimowość oraz do LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” za ciągłą gotowość do wspierania naszej gminy przy imprezach okolicznościowych.
            Mamy nadzieję, że były to pierwsze i ostatnie tego typu obchody Nocy Świętojańskiej, a za rok spotkamy się w szerokim gronie, aby wspólnie kultywować tradycje i zwyczaje świętojańskie.
 
2016-06-26 21:19:37

          Dnia 25 czerwca 2016 w Wąchocku odbył się XXII Zjazd Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego, podczas którego uhonorowano najaktywniejszych sołtysów regionu.
           Z terenu gminy Słupia do otrzymania zaszczytnego tytułu „Sołtysa Roku” wytypowano Panią Halinę Konieczną – sołtys wsi Stary Węgrzynów, która wraz z grupą dopingującą – zastępcą Wójta Piotrem Koziełem, Przewodniczącą Rady Gminy – Gustawą Trawińską, Radną Gminy – Józefą Dzięcioł, sołtysami Sławomirem Szewczyk oraz Dionizym Dzięcioł pojechała do Wąchocka.
          Część oficjalna uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej, gdzie z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa nagrodzeni sołtysi otrzymali podziękowania i gratulacje za umiejętnie pełnione funkcje społeczne oraz pamiątkowe puchary. Nagrodzonych zostało około 60 sołtysów, wśród nich Pani Konieczna.
           Zastępca Wójta Gminy Słupia Piotr Kozieł w imieniu mieszkańców gminy, władz samorządowych i własnym złożył serdeczne podziękowania sołtys Halinie Koniecznej za zaangażowanie i trud włożony w pracę na rzecz społeczności lokalnej. Podkreślił, że funkcja sołtysa jest wielkim wyzwaniem, któremu sprostać może tylko człowiek dążący do integracji mieszkańców i pobudzania w nich aktywności do wspólnego działania. Życzył również wytrwałości w konsekwentnej realizacji zamierzonych celów, satysfakcji z mniejszych i większych osiągnięć, pozytywnej energii i zadowolenia z pełnienia funkcji społecznej. Na pamiątkę tak doniosłego wydarzenia Pani Konieczna otrzymała pamiątkowy grawerton oraz czek pieniężny do zrealizowania według własnego uznania.
          Zjazd sołtysów był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i podniesienia poziomu wiedzy samorządowej wśród gospodarzy wsi.
           Pomimo ogromnego upału grupie z gminy Słupia nie brakowało sił do zwiedzenia stolicy żartu i humoru. Uczestnicy wyjazdu udali się pod pomnik sołtysa, po drodze czytając żarty i humory ulokowane na tablicach chodnikowych. Udało się zwiedzić urocze miasteczko, które jest niezwykle malownicze i przyjazne dla turystów.
           Pani Halina Konieczna pełni funkcję sołtysa od 12 lat. Nie poprzestaje jednak wyłącznie na wykonywaniu obowiązków sołeckich. Zaangażowanie w sprawy społeczne pozwala jej umiejętnie pełnić rolę sołtysa i działać także na innych płaszczyznach lokalnych.
         

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc sierpień 2016 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]