Wyszukaj interesujące Cię informacje.

 

Tel.   (41) 381 60 24
Fax.  (41) 381 60 05 wew. 20

 

Serwis internetowy Gminy Urzędu Słupia (Jędrzejowska)

 

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Urzędu. Jeżeli masz pomysł jak wzbogacić zawartość treściową strony - napisz do nas!

Gmina Słupia

 

Gmina Słupia to gmina wiejska w województwie świętokrzyskim,
w powiacie jędrzejowskim.
W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.
Siedzibą gminy jest Słupia

 

Wydarzenia Informacje Realizowane projekty Inne
2016-09-27 14:19:08
W dniu 23.09.2016 Gminę Słupia odwiedziła Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek.
Podczas swojego pobytu zapoznała się z aktualnym stanem inwestycji prowadzonych na terenie gminy oraz wywiązywaniem się władz samorządowych z powierzonych im zadań zleconych. Ocena pracy wypadła pozytywnie. Programy rządowe (m.in. 500+) są realizowane na bieżąco i w tym zakresie nie ma żadnych opóźnień. Ilość przeprowadzonych inwestycji na terenie gminy świadczy zaś o dążeniu władz samorządowych do polepszenia bytu mieszkańców.
Jak wiele samorządów w Polsce tak i ta gmina ma swoje problemy. O tym też rozmawiano z miłym gościem, bo dyskusja i wymiana informacji to najlepszy sposób na zrozumienie wzajemnych dążeń oraz rozwiązywanie problemów.
Omawiano także możliwości pomocy dla rolników w związku ze szkodami (gradobicie i nawalny deszcz), jakie wystąpiły w dużej liczbie gospodarstw rolnych. Wspólnymi siłami będzie dążenie do złagodzenia skutków tych zdarzeń.
Wizyta służyła wzajemnemu poznaniu się i nawiązaniu dalszej współpracy władz województwa z samorządem gminy.
Mieszkańcy i lokalna władza żywią nadzieję, iż nie będzie to ostatnia wizyta Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek na naszym terenie.
2016-09-27 08:43:48
23 września 2016r. 11 małżeństw z terenu gminy Słupia świętowało 50 Jubileusz Pożycia Małżeńskiego – Złote Gody.
Zaszczytny tytuł tegorocznych Jubilatów wypracowali sobie przez pół wieku Państwo: Zenona i Henryk Błaszczyk (Stary Węgrzynów), Halina i Jan Bocheński (Raszków), Krystyna i Kazimierz Jędrychowscy (Nowy Węgrzynów), Zofia i Witold Kaczmarczyk (Słupia), Bogumiła i Henryk Krasuccy (Dąbrowica), Marianna i Józef Ludwiszewscy (Rożnica), Marianna i Edward Nowak (Obiechów), Władysława i Józef Sacharz (Stary Węgrzynów), Zofia i Wiesław Skóra (Wywła), Zofia i Lucjan Sołtysik (Nowa Wieś), Czesława i Daniel Zdańscy (Rożnica).
Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Słupi, którą celebrował ksiądz proboszcz Witold Wojsa. Pięknie wygłoszone kazanie dotyczące miłości, jej piękna, wyrzeczeń oraz siły, która pozwala przezwyciężać wszelkie życiowe trudności świadczyło o wysokiej randze tegoż Jubileuszu i spotkania.
Dalsza część uroczystości odbyła się na Świetlicy wiejskiej.  Poprowadziła ją Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Edyta Molenda, która była również odpowiedzialna za zorganizowanie spotkania. W tym szczególnym dniu Jubilatom towarzyszyli przedstawiciele władz: Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski, Leszek Wawrzyła – Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Janusz Grabek – Wicestarosta Powiatu Jędrzejowskiego, Gustawa Trawińska – Przewodnicząca Rady Gminy, Tomasz Konarski – Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy, ks. Witold Wojsa – proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Słupi, Elżbieta Wrona – Sekretarz Gminy, Piotr Kozieł – Zastępca Wójta Gminy oraz Pani Iwona Janas – Skarbnik Gminy. Na sali nie brakowało  bliskich z rodzin Jubilatów, którzy również chcieli uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu.
Uroczystość uświetnił występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Kopra. Młodzi wykonawcy z wielkim zaangażowaniem i starannością wykonali choreografie taneczne oraz sentymentalne piosenki. Wywołały one  niemałe emocje i przytoczyły wiele pięknych wspomnień, do których Jubilaci na co dzień nie zawsze mają czas powracać.
Krzysztof Nowak – Wójt Gminy Słupia serdecznie powitał wszystkich zacnych gości, a w szczególności dostojnych Jubilatów. Wyraził ogromny podziw dla par, które pomimo wielu życiowych zakrętów potrafiły przez 50 lat kroczyć przez życie wspólną drogą. Gratulował dotrzymania przysięgi małżeńskiej, wzajemnej miłości i zrozumienia, wielkiej wytrwałości, a także dzieci i wnuków, które są najlepszym dowodem na to, że warto było wytrwać wspólnie nawet w tych najgorszych momentach.
Podczas wszystkich przemówień okolicznościowych w kierunku Jubilatów kierowane były szczere gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia, aby w miłości i wzajemnym zrozumieniu wytrwali kolejne lata i doczekali następnych Jubileuszy.
Jubilatom zostały wręczone odznaczenia i okolicznościowe listy gratulacyjne oraz kwiaty i upominki ufundowane przez Samorząd Gminy Słupia. Aktu udekorowania  medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dokonała Wojewoda Świętokrzyski w asyście Wójta Gminy Słupia oraz przedstawicieli władz lokalnych.
Wzniesiono toast za zdrowie Jubilatów oraz odśpiewano tradycyjne „Sto lat”.
Następnie wszyscy zgromadzeni goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Wspólne spotkanie pozwoliło w miłej atmosferze spędzić czas, przywołało wiele wspomnień oraz uświadomiło Jubilatom, że we współczesnym świecie coraz rzadziej spotyka się pary z takim stażem bycia razem. Nie każdy może powiedzieć „Przeżyłam z Tobą tyle lat…”, nie każdy ma tyle pięknych wspólnych wspomnień, nie każdy potrafi tak kochać i w tej miłości wytrwać.
Szanownym Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy przede wszystkim zdrowia, pociechy z dzieci, wnucząt i oby wszystkie dni wypełniała radość i szczęście.
 
2016-09-12 08:11:08

Czas pokoju zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Jednakże i w tym czasie powinniśmy pamiętać, że możemy być zagrożeni w pełnym tego słowa znaczeniu. Dlatego też nie tylko na służbach mundurowych spoczywa obowiązek obrony kraju, ale także na cywilach.
           W związku z tym dnia 8 września 2016r. w gminie Słupia została przeprowadzona gra obronna, której tematem było „Kierowanie funkcjonowaniem gminy    w czasie osiągania gotowości obronnej państwa – realizacja zadań operacyjnych stosowna do zaistniałej sytuacji kryzysowej oraz przewidywanych zagrożeń”.
            Grą obronną kierowała Elżbieta Wrona, Sekretarz Gminy Słupia, a autorem scenariusza był Zbigniew Wiekiera, Inspektor ds. Obronnych. Nad całością prowadzonej gry nadzór sprawował Krzysztof Nowak, Wójt Gminy Słupia.
          W grze obronnej udział wzięli również Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie oraz Komisariatu Policji w Sędziszowie.
            Ćwiczenia prowadzone były w oparciu o pięć grup funkcjonalnych wchodzących w skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: planowania cywilnego, monitorowania,  prognoz i analiz, operacji i organizacji działań, zabezpieczenia logistycznego, grupa opieki zdrowotnej pomocy socjalno-bytowej.
           Grupy miały za zadanie dokonać oceny sytuacji i przewidzieć jakie niekorzystne skutki będą miały dla mieszkańców gminy, a następnie wypracować właściwe wnioski, które pozwolą im zapobiec lub je zminimalizować. Raporty z wykonania pracy należało przedłożyć Wójtowi, jako Przewodniczącemu GZZK w celu podjęcia przez niego właściwych decyzji zmierzających do przywrócenia ładu, porządku oraz właściwego funkcjonowania instytucji, zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gminy.
           W I fazie gry sprawdzono gotowość do działań obsady Stałego Dyżuru i rozwinięto Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.  W II fazie przeprowadzono odprawę informacyjną i decyzyjną.
          Następnie przystąpiono do III fazy gry -  do realizacji praktycznych działań ochronno – ratowniczych. Zabezpieczono ujęcie wody po skażeniu w miejscowości Wielkopole, udzielono pomocy poszkodowanym oraz ugaszono pożary. W działaniach udział wzięli funkcjonariusze Komisariatu Policji w Sędziszowie, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP  w Jędrzejowie Posterunek w Sędziszowie oraz jednostki OSP z Sieńska i Rożnicy.  Poszkodowanym udzielono pierwszej pomocy.
          Po części praktycznej wszyscy uczestnicy działań zarówno teoretycznych, jak    i praktycznych spotkali się na podsumowaniu. W tej części przedstawiono wszystkie uwagi  i spostrzeżenia dotyczące zachowania odpowiednich procedur w  sytuacji kryzysowej.
          
            


 

2016-08-30 20:37:06
„W chłopie żyje i odradza się naród, z niego czerpie swą siłę państwo. On najwięcej daje, najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa”.
                                                                                                                                               Wincenty Witos       

 
          Dnia 28 sierpnia 2016r. w miejscowości Słupia odbyły się XIV Dożynki Powiatowe. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla rolnika – czas odpoczynku i wytchnienia po ciężkich pracach polowych. Mieszkańcy powiatu jędrzejowskiego i zgromadzeni goście spotkali się, aby celebrować święto plonów, a jego największym uwieńczeniem były pięknie przygotowane starannie uplecione wieńce, które uformowały barwny korowód dożynkowy. Każda gmina powiatu przybyła na uroczystość z wieńcem, a z terenu naszej gminy wieńce przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z Sieńska, Słupi, Wywły, Raszkowa i Obiechowa. Zaszczytną funkcję starostów XIV Dożynek Powiatowych – Słupia 2016 pełnili Pani Renata Adamus (Słupia) i Pan Zdzisław Capiga (Marianów), którzy poprowadzili pokaźny kondukt. Korowód dożynkowy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej ze Słupi, której przewodniczył kapelmistrz Tomasz Nowak przemaszerował do kościoła pw. Świętej Trójcy w Słupi. Tutaj uroczystą Mszę  Świętą odprawił proboszcz parafii Ks. Witold Wojsa wraz z dziekanem sędziszowskim Ks. Edmundem Noconiem oraz proboszczem parafii Obiechów Ks. Czesławem Kasprzykiem. Wygłoszone kazanie dotyczące ciężkiej, bezustannej i wymagającej poświęceń pracy rolnika uświadomiło, że od tego zawodu uzależnione jest całe społeczeństwo. Ksiądz utwierdzał w przekonaniu, że z Bożą pomocą można zdziałać wiele i nie należy załamywać się, kiedy przychodzą ciężkie dni, bo i po takich nadejdą lepsze. Nasuwają się tutaj słowa papieża Jana Pawła II: „Oddajcie hołd spracowanym rękom rolnika. Tym rękom, które w trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”.  Podczas ceremonii został poświęcony dożynkowy bochen chleba i pięknie zdobione dożynkowe wieńce, które dekorowały wejście do kościoła, tworząc niebagatelny orszak.
          Po zakończeniu Mszy Świętej starostowie dożynek, przedstawiciele władzy powiatowej – Starosta Jędrzejowski – Pan Edmund Kaczmarek, Wicestarosta – Pan Janusz Grabek oraz przedstawiciele władz gminy Słupia: Wójt – Pan Krzysztof Nowak i Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Gustawa Trawińska w dostojnych dorożkach na czele korowodu dożynkowego wyruszyli na plac przy Zespole Placówek Oświatowych w Słupi, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Poprowadzili ją Pani Barbara Kornobis z Urzędu Gminy Słupia i Pan Wojciech Król ze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, którzy serdecznie powitali wszystkich zgromadzonych oraz przybliżyli  staropolski obrzęd dożynkowy. Nie pominęli historii miejscowości Słupia – gospodarza tegorocznych dożynek oraz scharakteryzowania każdej gminy powiatu jędrzejowskiego metodą „na wesoło”, jak na profesjonalnych prowadzących przystało, ale zarazem w sposób edukacyjny.
Tą część uroczystości uświetniły także wiersze wyrecytowane przez Julitę Molenda i Arkadiusza Kapusta, które przekazane były z niemałym zaangażowaniem i odpowiednim wyczuciem oraz zasiały atmosferę cichej refleksji i zadumy.
         Podczas części oficjalnej odbyło się obrzędowe przekazanie chleba.
Oto macie bochen chleba
z tegorocznych zbiorów.
Dzielcie wszystkim sprawiedliwie,
Krójcie nie dużo, nie mało,
Aby nikomu nie brakowało – w ten sposób bochen chleba został przekazany przez starostów dożynkowych Staroście Powiatu Jędrzejowskiego i Wójtowi Gminy Słupia. Po ograniu chleba przez kapelę Wyczyńskiego starostowie podzielili pieczywo i po kawałku rozdali wśród publiczności z pomocą dziewcząt w tradycyjnych ludowych strojach.
           Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Jędrzejowskiego Pan Edmund Kaczmarek, który serdecznie powitał wszystkich zaproszonych samorządowców gmin powiatu, przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem, służb mundurowych, inspekcji, przedsiębiorców. W szczególności jednak powitał rolników, którym to spotkanie było dedykowane w podzięce za codzienną pracę, jej owoce i rezultaty. Napomniał, że obchodzenie dożynek powiatowych w gminie Słupia, zaplanowane od wielu miesięcy jest paradoksem, ponieważ dla wielu rolników tej gminy żniwa zakończyły się 26 czerwca br. Wskutek nawałnicy i gradobicia poniesione zostały ogromne straty w uprawach. Mimo wszystko spotkanie miało sens – trzeba podziękować za to, co jest i wierzyć, że za rok będzie lepiej.
          Następnie głos zabrał włodarz gminy Słupia – Pan Krzysztof Nowak, który przyłączył się do powitania gości, podziękował za całoroczną pracę rolnikom, za to, że dzięki tej pracy na polskie stoły trafia chleb. Skierował również do rolników najserdeczniejsze życzenia, aby każdy kolejny rok pracy na roli przynosił jak najlepsze dochody, a zbierane plony służyły całemu społeczeństwu.
          Przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości podkreślały niezwykle ważną rolę rolnika w społeczeństwie. Nie zabrakło masy serdecznych życzeń i szczerych gratulacji.
          Delegacje gminne wręczały swoim włodarzom wieńce, a dla gości dożynkowych Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego i Ks. Leszka Sztandery wieńce uplotły członkinie KGW z naszej gminy. Każdy wieniec został obśpiewany i obtańczony, jak tradycja stara każe.
         Na tegorocznych dożynkach zostały wręczone nagrody laureatom konkursu „Piękna i przyjazna dla środowiska wieś powiatu jędrzejowskiego”. Trzy miejscowości (Słupia, Wodzisław i Węgleszyn) oraz pozostałe sołectwa zgłoszone do konkursu otrzymały cenne i praktyczne nagrody, dzięki którym będzie można stale dbać o estetyczny wygląd miejscowości. Nagrody wręczyli starosta i wicestarosta jędrzejowski.
          Z kolei nagrody i puchary pamiątkowe z rąk Wójta Gminy Słupia oraz Przewodniczącej Rady Gminy otrzymali mieszkańcy naszej gminy. Corocznie organizowane są tutaj dożynkowe konkursy, które zapisały się w zwyczajach lokalnego społeczeństwa. Laureatami konkursów w tym roku byli:
- w konkursie na Najlepszego Producenta Zbóż:
  I miejsce – Pan Łukasz Bieroński (Nowa Wieś)
  II miejsce – Państwo Bożena i Janusz Łata (Rawka)
  III miejsce – Państwo Joanna i Tomasz Błaszczyk (Stary Węgrzynów)
- w konkursie na Najlepszego Producenta Mleka:
  I miejsce – Państwo Małgorzata i Janusz Sap (Sprowa)
  II miejsce – Państwo Agnieszka i Janusz Kasperczyk (Rożnica)
  III miejsce – Państwo Edyta i Sławomir Cetera (Rawka)
- w konkursie na Najlepszego producenta Trzody Chlewnej:
  I miejsce – Pan Marcin Bratek (Nowa Wieś)
  II miejsce – Pan Artur Piotrowski (Sieńsko)
  III miejsce – Państwo Jolanta i Jan Koprowscy (Wywła)
- w konkursie na Najpiękniejszy Ogródek:
  I miejsce – Pani Zofia Kopeć i Pan Kamil Waligóra (Rawka)
  II miejsce – Państwo Anna i Bronisław Poniedziałek (Nowa Wieś)
  III miejsce – Państwo Grażyna i Lucjan Boczek (Słupia)
Dodatkowo Wójt Gminy Słupia przyznał wyróżnienie dla Państwa Barbary i Pawła Strzelec za Najlepszą Uprawę Kukurydzy na terenie Gminy Słupia.
Wyłoniono również trzech przedsiębiorców współpracujących z rolnictwem na terenie gminy Słupia:
- Państwo Agnieszka i Artur Trzeszkowscy (Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „NOWMET”
- Pan Stanisław Pasek (Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Produkcyjno-Handlowe)
- Pan Marcin Ciepły (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „REMOS”)
Przedsiębiorcy otrzymali pamiątkowe grawertony z podziękowaniami.
Pamiątkowe tabliczki trafiły także do Kół Gospodyń Wiejskich w Słupi i Wywle za kultywowanie tradycji ludowych i aktywną działalność na rzecz społeczeństwa lokalnego, do zespołu śpiewaczego „NOWOWSIANKI” z okazji 20 Jubileuszu istnienia i działalności zespołu oraz do Pana Ryszarda Dziurkowskiego wyróżnionego Hodowcę Koni Małopolskich na terenie gminy.
          Podczas dożynek na murawie przy szkole można było udać się na mały jarmark z regionalnymi, polskimi potrawami i ujmującym rękodziełem. Wiele informacji można było zaczerpnąć przy stoiskach reprezentujących instytucje ściśle współpracujące z rolnictwem. Na brak atrakcji nie narzekali również najmłodsi, którzy oblegali dmuchane trampoliny i ekstremalne karuzele.
           Nie brakowało tematycznej muzyki. Program artystyczny obfitował w występy zespołów folklorystycznych, które porwały niejedną parę do tańca. Wystąpiły m.in. Ignacowianki, Korytniczanki, Rakoszynianki, kapela Jędrzej. Choreografia występów, tradycyjne polskie stroje nadawały uroczystości charakteru folklorystycznego, pobudzały w zebranych poczucie przynależności do wspólnych rodzimych korzeni.
           Nie zabrakło również zespołów na trochę inną nutę. Gwiazdą wieczoru był zespół ARIANIE, który także urzekł publiczność swoim profesjonalizmem i muzykalnością.
           Gmina Słupia pragnie serdecznie podziękować Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, Pani Prezes Bogusławie Wypych za pomoc przy zorganizowaniu dożynkowej zabawy tanecznej, podczas której wystąpił zespół muzyczny CAMEL. Dzięki temu występowi impreza również zyskała na atrakcyjności, a zgromadzeni goście doskonale bawili się do późnych godzin. Dziękujemy również wszystkim pozostałym sponsorom, którzy przyczynili się do tego, aby tegoroczne dożynki przebiegły na wysokim poziomie, w miłej, swojskiej i tradycyjnej atmosferze. Słowa podziękowania należą się również wszystkim osobom, które brały udział w przygotowaniach do imprezy.

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc październik 2016 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]